สกุลเงินในกัมพูชานั้นถือว่ามีค่า ถูก ติดอันดับอยู่ด้วย ซึ่งเงิน เรียล ในกัมพูชานั้นถือว่ามีมูลค่าที่ถูกมากๆ

11/08/2018

สกุลเงินในกัมพูชานั้นถือว่ามีค่า ถูก ติดอันดับอยู่ด้วย ซึ่งเงิน เรียล ในกัมพูชานั้นถือว่ามีมูลค่าที่ถูกมากๆ ที่ถือว่าในกลุ่มอาเซียนที่ถือว่าติดอันดับเข้ามา โดยประมาณ 4085 เรียล กัมพูชา นั้น จะมีค่าเท่ากับ 1 ดอลล่า สหรัฐ

ต่มากันที่ค่าสกุลเงินอันดับที่สามกันเลย บาคาร่าออนไลน์  ที่ถือว่ามีค่าถูกติดอันดับนี้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ ปาดาไกว กัวรานี ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินหลักของประเทศ ปาราไกว โดยมีค่าประมาณ 5544 ปาราไกว กัวรานี นั้นจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลล่า สหรัฐเท่านั้นเอง ที่ถือว่าถูกมากๆ เลยทีเดียว ซึ่งเนื่องจากว่าในเวลานี้รัฐฐาลของประเทศนี้ก็หันมาใช้เงินสกุลดอลล่าอาหรับมาใหช้แทนการทำธุรกรรมต่างๆ กันมากขึ้นแล้วด้วย